Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2021 20:00 (Üye) Soru : Merhaba Yabancının (Faslı) süresiz çalışma izin kartı var Personelin İşe girişini yaptık "kısmi" ayda 10 gün ancak aylık ssk prim gönderirken kısmi süreli olmaz diye uyarı aldık 1-Türkiye de süresiz çalışma izni olan personel için şirketimiz ayrıca başvurup çalışma izni alması gerekir miydi? 2- Yabancı çalışanı kısmi süreli olarak ssk prim gönderemiyorsak bunun yerine her ay ücretsiz izin formu imzalatarak ayda 10 gün çalışma 20 gün ücretsiz izin yapılabilir mi? 3- Yabancı çalışanlar için ücret mecburiyeti varmıdır? Asgari ücret den fazla mı olmalıdır? Bu konuda ne yapmalıyız? Teşekkürler

Cevap : 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 55’inci maddesinde yabancıların çalışma izninden muaf tutulacakları haller belirtilmiştir Bununla birlikte, kısmi süreli olarak çalışan yabancı uyruklu çalışanlar için yeni bir eksik gün nedeni oluşturulduğu SGK tarafından duyuruldu. Buna göre; kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimlerine ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı” adında bir eksik gün nedeninin ilave edildiği bildirilmiştir. Buna göre; bu kapsamda bildirimi yapılacak yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekmektedir.5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az; - Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı, - Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, - (Değişik: 16.03.2012/ÇGM-5241) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı, - (Değişik: 03.02.2012/ÇGM-2285) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı, - (Değişik: 16.03.2012/ÇGM-5241) Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı, olması gerekmektedir 6. (Değişik:01.02.2017/UİGM-1061) Bünyelerinde; - İzinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az üç yıldızlı turizm işletmelerinin, belgeli tatil köylerinin, resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin, - Hamam-sauna-SPA vb. kompleksi bulunduran belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı (sözleşme bulunan) tesislerin, - En az yirmi (20) Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan izinli spor merkezlerinin, - Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeki yabancı çalıştırma talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır. 7. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. 8. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır. 9. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2'nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır. 10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.