Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2021 19:49 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız, Nakit ücret desteği sona erdi.İşveren birkaç gün fesih kararı için düşünebilirmi? Bu süre için işçi çalışmasada birkaç günlük ücretini ödemeli ve fesih gerekçesi göstermeden fesih tebligatınıda posta yolu ile yapabilirmi? Bir işçisini çıkarabilir diğerinin çalışmasını devam ettirebilirmi? Teşekkür ederim.

Cevap : İşçinin işveren tarafından haklı bir neden bildirmeden feshi 01.07.2021 tarihinden itibaren mümkündür. Bu iadeli taahhütlü posta ve noter mukavemeti ile olmalıdır. İşçilerin çalışma hürriyeti bir işçinin çalışmasına ya da çalışmamasına bağlı değildir. Bir işçi çıkar diğer işçi çalışabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.