Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2021 15:10 (Üye) Soru : Kadınlarda evlilik nedeni ile işten ayrılmalarda ihbar süresi varmı dır ?

Cevap : Evlilik nedeniyle işten ayrılmada ihbar öneli bulunmamaktadır. İş ahlakı gereği etik olan evlilik öncesi işverenin haberdar edilmesini gerektirir. Ancak bu karar neticesinde ihbar öneline ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.