Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2021 13:12 (Üye) Soru : Merhaba, mükellefim için KDV matrah artırımı yaparken 2019 yılında 1 ayda hesaplanan KDV bulunmamaktadır bu durumda hesaplama yöntemi ne şekilde olmalıdır.

Cevap : Bütün dönemlere KDV beyannamesi vermekle birlikte her dönemde hesaplanan KDV'si olmayanlar 5/3-b3 türünden bildirimde bulunacaksınız. Sadece bir dönemde hesaplanan KDV'si olmayanlar da bu kapsamdadır. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan Genel Tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.