Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2021 14:03 (Üye) Soru : İyi Günler Optik(cam-çerçeve) perakende sektöründe faaliyet gösteren bir müşterim sigorta ve reasürans şirketlerine fatura düzenlemektedir. 1-Bu faturalar tevkifatlı mı olacak. 2-2000 tl nin altında ay içinde birden fazla fatura düzenlenmektedir.Bu durumda ay içinde düzenlenen birden fazla faturalar tevkifata tabi tutacak mıyız. Teşekkürler

Cevap : 1-Mal satışı için KDV tevkifatı olmaz.HİZMET SATILMASI HALİNDE 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. 2-Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli ( 2.000 TL) aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. KDV Genel Uygulama Tebliğin "I/C-2.1.3.4.1. Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı bölümünde; "Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır." denilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.