Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2021 16:22 (Üye) Soru : MERHABA, İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMI YAPAN MÜKELLEFİM satmak amaçlı faturalı olarak bir binek araç satın almıştır. Alış faturasında 50.000,00 TL özel matrah, 10.000,00 TL %1 kdv matrahı ve 100,00 TL kdv bulunmaktadır. Toplam alış bedeli 60.100,00 TL'dır. Mükellefim aracı 65.000,00 TL 'sına satmıştır. Satış faturasında alış faturasındaki 50.000,00 TL özel matrah bedelini aynı şekilde satış faturasında 50.000,00 TL olarak kdv siz özel matrah satırında gösterebilirmi?.. Yoksa satış bedeli olan 65.000,00 TL 'sının tamamı üzerinden kdv'mi hesaplanacaktır?.. Tebliğde bununla ilgili örnek yoktur. Acil dönüş rica ederim.

Cevap : 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi OLMAYANLARDAN (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Satış bedeli olan 65.000,00 TL 'sının tamamı üzerinden kdv hesaplanacaktır. Tebliğde bununla ilgili örnek yoktur. Acil dönüş rica ederim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.