Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.07.2021 09:29 (Üye) Soru : Merhaba üstat, -7326 s.k. kdv matrah artırımı yapacağım. 2020 yılı ve 2018 yılı bazı dönemlerde hesaplanan kdv yok hangi beyannameyi kullanacağım? (istisnalar veya tecil-terkin kapsamına giren işlemler bulunan mükellefler için kdv artırım bildirimi Bu beyanı mı? ) -2019 yılında ise tüm kdv beyannameleri sıfır hangi beyannameyi kullanacağım? (yukarıda belirtiğimi kullanamıyorum sistem kaydetmiyor.) -Kdv matrah artırımında hesaplanan kdv olmaması durumunda gelir vergisi matrah artırımı da yapılması gerekiyor. KDV matrah artırımı gelir vergisi matrah artırımı ile kıyaslanarak büyük olan dikkate alınacak. 2020 yılı kdv matrah 100.000*0,02 =2.000 tl Fakat bu durumda 2020 yılı beyana göre artırılan matrah 42.000 tl ama asgari matrah 63.700 tl hangisini kdv matrah artırımında kullanacağım. (42.000*0,18=7.560 tl – 63700*0,18=11.466 tl) Yılı zarar ile kapatma durumunda asgari matrahımı dikkate alacağız? Teşekkürler.

Cevap : Konu ile ilgili olarak öncelik ile aşağıdaki linkde bulunan Genel tebliği inceleyiniz Tebliğde KDV artırımında hangi beyannamelerin nasıl verileceği örnekli olarak açıklanmıştır. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan Genel Tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf Matrah artırımı ile ilgili kısa notlar; 1- Bütün dönemlere KDV beyannamesi vermiş ve dönemlerin hepsinde hesaplanan KDV tutarı olanlar 5/3-a türünden bildirimde bulunacaksınız. 3- Bütün dönemlere KDV beyannamesi vermekle birlikte her dönemde hesaplanan KDV'si olmayanlar 5/3-b3 türünden bildirimde bulunacaksınız. Sadece bir dönemde hesaplanan KDV'si olmayanlar da bu kapsamdadır. 3- Bütün dönemlerde KDV beyannamesi vermekle birlikte her dönemde hesaplanan KDV'si olmayanlar gelir/kurum yönünden matrah artımı yapmak ve gelir/kurum yönünden esas aldıkları matrahın %18 ile beyan edilen hesaplanan kdv tutarları için o yıla ait oranın çarpılması sonucu bulunan tutarı karşılaştırmak ve yüksek olanı üzerinden KDV artırımı yapmak zorundadır. 4- Yıl içinde işe başlayanlar yukarıdaki esaslar dahilinde KDV artırımı yapmak zorundadır. Firma 5. ayda kurulmuş o zaman yıl içinde 12 dönemden az 2 dönemden fazla beyan verenler için kullanılan bildirimi kullanayım diye bir şey yok. Bu bildirim türü yıl içinde beyanname vermesi gerektiği halde hiç beyanname vermeyenler ile ilgilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.