Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.07.2021 10:58 (Üye) Soru : pandemi döneminde kısa çalışma veya ücretsiz izne çıkmış birinin işten çıkartılmasında kıdem tazminatı hesaplanırken izin de bulunduğu süreleri hesaba katmamız mı gerekir mi yoksa izne çıktığı tarihimi baz alıp kıdem tazminatını hesaplamamız gerekir.

Cevap : BU konu iş kanununda düzenlenmemiş olup yargıda şekillenmiştir. Şöyle ki, kçö de geçen süreler kıdeme esas alınacak ücretsiz izinde geçen süreler kıdeme esas alınmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.