Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.07.2021 14:36 (Üye) Soru : Merhaba, mükellefimiz işçisine evlilik yardımı yapmak istiyor.Bunu altın veya beyaz eşya vererek yapacak.Gide olarak kullanmak için nasıl bir işlem yapmamız gerekir ?

Cevap : Şirketler, çalışanlarına evlenmelerinden dolayı hediye olarak altın alıyorlar. Alınan bu altının şirketler açısından önemli bir boyutu var. Gelir Vergisi Kanununda Ücretin tanımı 61.maddede yapılmış olup, kısaca; “çalışanlara sağlanan para ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu hükme göre çalışanlarına işveren tarafından verilen altını ücret olarak değerlendirip brütünü bularak bu tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutmamız gerekmektedir. Görüldüğü üzere şirket personeline evlilik dolayısıyla alınan altın ücret olarak değerlendirilerek bordroya, dolayısıyla muhtasar beyannamesinde de beyan etmek gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.