Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.07.2021 10:51 (Üye) Soru : sayın danışman,kdv matrah arttırmı hesaplanan kdv rakamına bazı aylarda sadece alınan mallar iadesinden kaynaklı veya demirbaş satışı kaynaklı hesaplanan kdv bulunmakta.kdv matrah arttırım beyanı hangi şekilde vermemiz doğru olur.cevabınıza şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Konu ile ilgili olarak öncelik ile aşağıdaki linkde bulunan Genel tebliği inceleyiniz Tebliğde KDV artırımında hangi beyannamelerin nasıl verileceği örnekli olarak açıklanmıştır. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan Genel Tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf Matrah artırımı ile ilgili kısa notlar; 1- Bütün dönemlere KDV beyannamesi vermiş ve dönemlerin hepsinde hesaplanan KDV tutarı olanlar 5/3-a türünden bildirimde bulunacaksınız. 3- Bütün dönemlere KDV beyannamesi vermekle birlikte her dönemde hesaplanan KDV'si olmayanlar 5/3-b3 türünden bildirimde bulunacaksınız. Sadece bir dönemde hesaplanan KDV'si olmayanlar da bu kapsamdadır. 3- Bütün dönemlerde KDV beyannamesi vermekle birlikte her dönemde hesaplanan KDV'si olmayanlar gelir/kurum yönünden matrah artımı yapmak ve gelir/kurum yönünden esas aldıkları matrahın %18 ile beyan edilen hesaplanan kdv tutarları için o yıla ait oranın çarpılması sonucu bulunan tutarı karşılaştırmak ve yüksek olanı üzerinden KDV artırımı yapmak zorundadır. 4- Yıl içinde işe başlayanlar yukarıdaki esaslar dahilinde KDV artırımı yapmak zorundadır. Firma 5. ayda kurulmuş o zaman yıl içinde 12 dönemden az 2 dönemden fazla beyan verenler için kullanılan bildirimi kullanayım diye bir şey yok. Bu bildirim türü yıl içinde beyanname vermesi gerektiği halde hiç beyanname vermeyenler ile ilgilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.