Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.07.2021 13:27 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman 30.06.2021 tarihinde stok beyanında bulunduk. Çıkan kdv yi ne zaman indirim konusu yapabiliriz. iyi çalışmalar.

Cevap : 7326 SK MADDE 6- (1) c fıkrası aşağıdaki gibidir. " c) Bu fıkranın (a) bendi uyarınca beyan edilen; makine, teçhizat, demirbaş ve EMTİALARIN bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ÖDENİR. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. EMTİA üzerinden ÖDENEN vergi genel esaslara göre indirilir. ..." Bize göre ödeme yapıldık dan sonra indirileceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.