Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.07.2021 14:53 (Üye) Soru : Merhabalar , sigortalı personel doğum sonrası izni devam ederken istifa yada işveren çıkışında herhangi cezai bir durum var mıdır? 170 ve sgk müdürlüğü yok dedi ama size de danışmak istedim. teşekkürler.

Cevap : İstifa da hiçbir yasal sıkıntı bulunmamaktadır. İşveren ise işçi raporlu iken işten çıkışını verirse; İş Kanunu, işçinin uzun süreli ve kesintisiz devam eden bir raporu var ise raporluluk süresinin ihbar süresini 6 hafta daha aşması durumunda, işverene sözleşmeyi haklı bir nedenle feshedebilme hakkı tanır. Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu madde 25’de I-Sağlık Sebeplerinde sayılmıştır. “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar…” Madde 17’de sayılan bildirim süreleri de düşünüldüğünde bu sebepten yapılacak fesihlerde rapor süresi aşağıdaki süreleri aşması durumunda fesih haklı bir neden olarak kabul edilecektir: Kıdem Süresi İhbar Süresi Ek süre Toplam Süre 6 aya kadar 2 hafta +6 hafta 8 hafta/56 gün 6 ay – 1 buçuk yıla kadar 4 hafta +6 hafta 10 Hafta/70 Gün 1 buçuk yıl – 3 yıla kadar 6 hafta +6 hafta 12 Hafta/84 Gün 3 yıldan fazla 8 hafta +6 hafta 14 Hafta/98 Gün Bu feshin haklı sayılabilmesi için raporun kesintisiz olarak ihbar süresini 6 hafta aşmış olması şarttır. Ara verilmiş rapor sürelerinin toplamı belirtilen süreleri aşmış olsa da madde 25’ten fesih yapmak mümkün olmayacaktır. İşverenin rapor nedeniyle feshi işçinin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. İşçi 1 yılını tamamlamışsa kıdem tazminatı da ödenmelidir. Ayrıca hala raporu devam eden işçiye sözleşmesinin hangi sebebe dayanılarak, hangi tarihte feshedildiği açıkça yazılı bir şekilde noter kanalıyla fesih bildirimi yapılması gerekir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.