Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.07.2021 14:05 (Üye) Soru : Değerli üstadım, Benim sorum 7326 sayılı Stoklarda bulunan ancak kayıtlarda yer almayan stok affı ile. 30.06.2021 tarihinde beyanda bulunup 4520 KDVS ile tahakkuku ile beyanda bulunmuş olup, Haziran ayında çıkan 1.nolu kdv'mizden indirim yapabilmek için 30.06.2021 tarihinde bankalardan dan ve interaktif vergi dairesinden ödeme yapmak istememize rağmen 4520 vergi türün'nün 30.06.2021 tarihinde tanımlanmadığından ödeme yapamamış bulunmaktayız. Temmuz ayında 2 nolu kdv ile ödeme yaparsak Haziran ayı 1.nolu kdv'mizden indirim yapabilirmiyiz. Saygılarımla,

Cevap : Temmuzda ödenen KDV si Haziran beyannamesinde indirilmesi KDV sistematiğine aykırıdır. Böyle bir işlem olamayacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.