Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.07.2021 09:30 (Üye) Soru : Sayın Danışman: 7326 Sy. Kanun'a göre KDV. Matrah artırımı yapılacaktır. 2018 yılı içerisinde 6 Ay KDV. Beyannamesi tahakkuk ettirilmiş. Tahakkuklara göre 2 ay 800.- TL. Hes. Kdv vardır. Sonraki 4 Ay hesaplanan KDV yoktur. Kalan 6 Ay hiç KDV. beyannamesi verilmemiştir. Matrah artırım hesaplaması nasıl yapılacak ve hangi ek beyanname ile verilecektir. Kolay gelsin.

Cevap : Konu ile ilgili olarak öncelik ile aşağıdaki linkde bulunan Genel tebliği inceleyiniz Tebliğde KDV artırımında hangi beyannamelerin nasıl verileceği örnekli olarak açıklanmıştır. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan Genel Tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf Matrah artırımı ile ilgili kısa notlar; 1)- Sene içindeki bütün dönemlere ait beyannamelerini veren ve bütün dönemlerde hesaplanan KDV çıkan mükellefler için KDV artırım bildirimi kod: 5/3-a 2)-Yıl içinde 12 dönemden az, 2 dönemden çok beyanname veren mükellefler için KDV arıtırım bildirimi kod ; 5/3-b,2c 3)- Yıl içinde hiç beyanname vermemiş veya yalnızca 1 ya da 2 dönem beyanname verenler ile vergilendirme dönemleri 3 aylık olup, hiç beyanname vermeyen mükellefler için KDV artırım bildirimi (Nakliyeciler için) kod ; 5/3-b,1c 4)- İstisnalar veya tecil/terkin kapsamına giren işlemler ile bazı dönemlerde hesaplanan KDV’si çıkan mükellefler için KDV artırımı bildirimi kod ; 5/3-b3
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.