Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.07.2021 16:54 (Üye) Soru : 7326 sayılı af yasasına göre; İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümler başlığı altında "teslimleri kdv den müstesna olan emtia (basılı kitap ve süreli yayınlar hariç) , makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak bu uygulamadan yararlanılması mümkün değildir" açıklaması yer almaktadır. Bu durumda; stok affından yararlanmak için, kdv den istisna hurda alım satım işi yapan (kdv kanunu 17/4-g maddesi ) kurumlar vergisi mükellefleri, işletmede mevcut kayıtlarda olmayan emtia nedeniyle bu yasadan yararlanması mümkün müdür? Sadece kdv ye tabi emtia ve demirbaşlar.. için mi yararlanılabiliyor?

Cevap : Teslimleri KDV’den müstesna olan emtia için stok affı hükümleri uygulanmaz. (kdv kanunu 17/4-g maddesi
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.