Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.07.2021 15:05 (Üye) Soru : sayın danışman 4447 27 ve 28 madde teşvik ten faydalınan sigortalı için iş akti istifa harici olduğunda destek tutarları geri iadesi söz konusu ,peki 4447 19 madde faydalınan sigortalı için işyeri kapanması sebebi ile işten çıkartılma olduğunda durumunda işveren destek iadesi söz konusumudur.

Cevap : Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerle-rinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır. Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır. işyerinin gerçek şartlarda kapanmasına ilişkin aykırı bir hüküm bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.