Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2021 09:08 (Üye) Soru : Merhaba , bir işyerinde brüt ücretli 4A sigortalı olarak çalışan bir işçi ; eşi ve çocukları için yaptırdığı özel sağlık sigortasının prim tutarını işverene bildirerek ücret bordrosuna eklettirerek gelir vergisi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda bilgilerinizi rica ederim. Teşekkürler.

Cevap : Çalışan kendisine ,eşine ve çocuklarına ilişkin özel sağlık sigortası poliçelerini işverene ibraz eder işveren GVK 63. maddesindeki şartlar ve oranlar dahilinde bordroda hesaplanan GV matrahından indirir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.