Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2021 09:51 (Üye) Soru : Sayın danışman e-arşiv portaldan daha önce kesilen ihracat fatura lar usd rakam olarak kesilirken artık usd ve tl karşılığı var.Fatura intaç tarihi olarak işleme alındığı için tl rakamı fatura ile farklı olarak kayıtlara alınıyor bu durumda bs bildirimi ve nace toplam fatura tl toplamları ile farklı oluyor ?Gçb çıkış tarihi ile kayıtlara alınması dışında başka işlem gerekiyormu?

Cevap : 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Bs ile bildirilmesinde fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.