Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2021 12:34 (Üye) Soru : Bir elektrik mühendisi, Türkiye'deki bir firmaya verdiği mühendislih hizmeti için serbest meslek makbuzu düzenleyecektir. Düzenlenecek SMK makbuzu KDV tevkifatına tabi midir? Saygılarımla.

Cevap : e-smm aşağıdaki kurumlara düzenler ise; 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. ( KDV dahil 2.000.-TL nin üstünde olan teslimler ) sadece elektirik mühendisi değil TÜM VERGİ MÜKELLEFLERİ İÇİNDE BU KURAL GEÇERLİDİR. LİSTEDE BULUNMAYANLARA KDV TEVKİFATI YAPILMAZ. **5018 Sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara, (Resmi daireler) **Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, **Döner sermayeli kuruluşlara, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , **Bankalar , Sigorta ve Reasüransa Şirketlere Emeklilik Şirketlerine, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, **Kalkınma ajanslarına,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.