Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2021 13:15 (Üye) Soru : merhabalar, 1-Tüm kdv beyannameleri zamanında verilen fakat hesaplanan kdv lerin tamamı sıfır olan kdv matrah artırımında hangi beyannameyi kullanacağım? Bu durumda kdv kıyaslaması için gelir vergisi matrah artırımındaki asgari matrahı mı dikkate alacağım? 2-Sahte belgeyi kullanmaktan dolayı özel esaslarda bulunanlara matrah artırımı yapılır mı? Teşekküler

Cevap : 1)-.KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV Bulunmayanlar ve tecil-terkin kapsamında teslimi olanlar; İlgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamında Hesaplanan KDV beyanı bulunmayan mükellefler ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları şartıyla KDV artırımından faydalanabileceklerdir. İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz. Artırımın Takvim Yılı Bazında Yapılacağı Mükelleflerin, artırıma esas alınan ilgili yılların vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, mükelleflerin yıl bazında seçimlik hakları mevcuttur. Artırımda Bulunanlar Nezdinde İnceleme ve Tarhiyat Yapılması 7326 Sayılı Kanuna göre vergi artırımından yararlanmak isteyen mükellefler nezdinde, artırımda bulundukları yıl veya yılların kapsadığı dönemler itibarıyla KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır KDV ARTIRIMINDA KULLANILACAK BİLDİRİM KODU: 5/3-b3 2)-Sahte belgeyi kullanmaktan dolayı özel esaslarda bulunanlara matrah artırımı yapılır .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.