Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.07.2021 10:57 (Üye) Soru : Merhabalar, mukellefimize tebliğ edilen özel usulsuzluk cezalarına ilişkin dava açma süresi olan 30 gün bugün doluyor .mali tatil nedeniyle bu sürenin uzayip uzamadigi yönünde bazı meslektaş ve avukat arkadaşlarla görüş ayrılığına düşmüş durumdayız . Konu hakkında görüşünüzü rica ederim .

Cevap : Mali tatil süresince dava açma süresi durur. Bilindiği üzere, 5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, anılan Kanun’un 1’inci maddesi gereğince 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki mali tatil uygulaması 01.07.2021 tarihinde başlayacak ve 20.07.2021 günü sonuna kadar devam edecektir. Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan “1 sıra No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ”de yer almaktadır. 1 seri No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’e göre son günü mali tatile rastlayan aşağıdaki bazı süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış (son gün: 27 Temmuz 2021 Salı) sayılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.