Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2021 11:01 (Üye) Soru : Merhaba, Sigortalı çalışan personelin kendisi, eşi ve küçük çocukları için Hayat ve sağlık sigorta primi ödediği zaman bordroda indirim nasıl uygulanacaktır. Teşekkürler.

Cevap : Devlet vergi istisnası muafiyetleri ve gider indirimiyle özel sağlık sigortalarını teşvik etmektedir. Ücretlinin, kendisi, eşi ve/veya küçük çocukları için, Sigorta Şirketlerine ödediği primlerin bir kısmını ücreti üzerinden ödeyeceği vergi tutarından düşebilmesine “Vergi İndirimi” adı verilir. Yatırım araçları içinde sağlık sigorta ürünleri için de tanınmış bu avantaj, kişinin ödeyeceği poliçe priminden dolayı net kazanç sağlamaktadır. Ücretliler ile gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirmeye mecbur olan mükellefler ödemiş oldukları sigorta primlerini gelir vergisi matrahından indirebilmektedirler. Bu durumda ücretlilerin vergi matrahlarının hesaplanmasında indirim konusu yapılabilmesi için, şahıs sigortası primi; ? İndirim konusu yapılacak prim ve aidatların ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ini ve ? İndirim konusu yapılacak prim ve aidatların yıllık toplam tutarının, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.