Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.07.2021 08:38 (Üye) Soru : Vergi mükellefi olmayı gayriresmi çalışan bir kişiyi 7326 sayılı yasaya göre kdv ve matrah artırımında faydalanabilir miyiz. Bu konu hkk bilgilendirme yapabilir misiniz

Cevap : Vergi mükellefi olmayan kişiler için sadece KDV artırımı yapılamaz. GV matrah artırımı da yapılması gerekir. 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler GİB e-Beyanname sisteminden(bdp) verilecektir. Söz konusu hükümden yararlanmak için, “Özel Onay” seçeneğinden “PIS” ile “7326” seçenekleri veya “KSS” ile “7326” seçenekleri birlikte seçilmelidir. Sadece “PIS” veya sadece “KSS” seçilerek onay verilmesi durumunda beyanname 7326 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmemekte, dolayısıyla ödeme planı oluşmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.