Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.07.2021 12:00 (Üye) Soru : Merhaba. 1 yıl içinde tüm dönemlerde hesaplanan KDV bulunduğunda ve KDV'de matrah artırımı yapılması halinde 7326 sayılı kanuna göre asgari bir matrah artırımı söz konusu mudur? Yoksa o yılın hesaplanan KDV toplamı ne ise o toplam üzerinden hesaplanması yeterli midir? Teşekkürler.

Cevap : Hesaplanan KDV’ler toplanacak ve bu toplama ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanacak. KDV mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı üzerinden - 2016 Yılı için % 3 - 2017 Yılı için % 3 - 2018 Yılı için % 2,5 - 2019 Yılı için % 2 - 2020 Yılı için % 2 HESAPLANIR. ASGARİ AZAMİ TUTAR OLMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.