Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.07.2021 13:22 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Gerçek kişi ve Tüzel kişi ortak hisseli bir bina İş yeri olarak kiraya verilmektedir. Gerçek kişi ortak kira gelir beyannamesi vermektedir ve şimdiye kadar Götürü Gider yöntemini seçmiştir. Ancak 2021 yılında bu İş yeri binası için tüzel kişi şirket ortağı birtakım bina bakım onarım masrafları yapmış ve gerçek kişi hissedarın payına düşen kısım fatura ile yansıtılmıştır. Bu iş yeri için yapılan bina bakım ve onarım giderleri Gerçek kişi ortak tarafından 2021 yılı Kira Beyannamesi verilirken Gerçek Gider yöntemi ile İndirim konusu yapılabilir mi ? Bu İndirimin bir limiti var mıdır ? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap : Öncelik ile bir husu belirtelim sorunuzun sonuna isim ve telefon yazmayınız Soruların cevapları sisteme kayıt edilip İnternet'ten yayımlanmaktadır. GMSİ için gerçek usul sisteminin seçilmesi halinde GVK 74. maddede sayılan giderler indirim konusu yapılır. Madde metninde de görüleceği üzere Bina bakım ve onarım harcamaları gider olarak indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.