Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2021 13:31 (Üye) Soru : Sayın danışman; Personel, devamsızlık nedeni ile 03.07.2021 tarihi itibarıyla işten çıkarıldı.01-03.07.2021 arası devamsızlık yaptığı için üç günlük ücreti de ödenmeyecek. Kullanmadığı yıllık ücretli izin karşılığı ödenecek. Prim belgesinde, prim gün sayısı 0, eksik gün nedeni "15" devamsızlık, ücret olarak da yıllık ücretli izin karşılığı gösterilmesi doğru olur mu? Belgede gün sayısı "0" ama prime esas kazanç olacak. Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap : İşçinin devamsızlık ihtarı ve kabulü var ihbardan sonra 6 işgünü beklenilmiş ve yasal prosedürler uyglanmış devasızlığın işçi tarfaından kabulü ile 15 devamsızlık kodu seçilmiş olduğundan hareketle yapmış olduğunuz işlem 0 gün ve karşılığında ikramiye sütununda izin ücretinin yeralmasında bir yasal sıkıntı bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.