Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2021 09:57 (Üye) Soru : Merhaba. 2006 yılında babasının vefatı sonrası veraseten üzerine geçen, bilançoya tabi gerçek usulde işlem gören; faaliyeti sadece "taksi ile yolcu taşımacılığı" olan mükellef ticari taksi plakası ile aracını satmış bulunmaktadır. Bu plaka değeri bilanço içerisinde geçmemektedir. Satılan plaka ve araçla ilgili KDV %18 olarak hesaplanıp ödenmiştir. Sormak istediğimiz "PLAKA" satışı ile ilgili gelir vergisi hesaplanıp, hesaplanmayacağı hakkındadır. "Gelir vergisi kanununun mükerrer 80. Maddesinde yapılan değişiklikle 06.04.2018 tarihinden itibaren taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı vergi dışı bırakılmıştır" ibaresine istinaden gelir vergisinden istisna mıdır? Yoksa beyanname dönemi içerisinde gelir geçici vergide beyan edip, gelir vergisini ödemesi mi gerekir? İyi çalışmalar

Cevap : Ticari plaka satışından elde edilen kazanç GVK Mük 80./6. maddesine göre GV den istisna edilmiştir. Ancak , 7104 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile yapılan düzenlemede “2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı Tarifenin “I. Değer ve Ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına son paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30) . Bu düzenleme ile; Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrinde BİNDE 30 (% 3) ORANINDA Harç hesaplanacaktır. Ödenen harç NİHAİ vergidir.Elde edilen kazanç için ayrıca GV ödenmez. Gerçek usule tabi mükellefler satış bedeli için düzenleyecekleri Faturada % 18 KDV hesaplanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.