Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2021 15:06 (Üye) Soru : Üstadım ; 1-Fiili hizmet zammı bordurosu hazırlanırken 4 gün Hafta sonu tatillerini çalışmadığı için Fiili hizmet zammı hesabına dahil etmiyor idik. Şimdi firmada Hafta sonu tatilleri Cumartesi Pazar ayda toplam 8 güne çıktı.Toplam 8 gün Fiili hizmet zammı hesaplanmayacak mı? 2-Personelin fiili olarak çalışmadığı resmi tatil ve izin günleri Fiili hizmet zammı hesabına dahil değilmidir ? Saygılarımla,

Cevap : “Fiili hizmet süresi zammı” 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde yer alan düzenlemeye dayanmaktadır. Bu maddeye göre aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde bu Yasanın 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiili hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenecektir. Ayrıca, çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz. Bu maddeye göre, aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiili hizmet süresi zammı uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.