Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2021 12:58 (Üye) Soru : Şirketimiz 23.03.2021 tarihinde nevi değiştirerek a.Ş ye dönüştü. Kıst dönem kurumlar beyannamesini çeşitli nedenlerle zamanında düzenleyemedik. Kuruma elden vermek istiyoruz. Uygulanacak olan kurumlar vergisi oranı kaç olmalıdır? Zira bildiğiniz üzere 01.07.2021 tarihinden sonra düzenlenmesi gereken kurumlar ve geçici vergi beyanları İçin ilgili oran %25 tir. Bizim verilmesi gereken dönem 23.04.2021 dir. Konu hakkında görüşlerinizi bekler, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Beyannameler elden (kağıt ortamında) verilemez. e- beyanname şeklinde pişmanlık hükümlerine göre özel onay şeklinde verilecektir.01/01/2021-31/03/2021 dönemi için uygulanacak KV oranı % 20 olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.