Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2021 14:52 (Üye) Soru : Sayın danışmanımız, Nakit ücret desteği alan işçimizin sözleşmesini 01.07.2021 kıdem tazminat hesabı ile fesh ettik.Ancak İhbar tazminatı ödememiz gerekiyormu idi? İhbar öneli hesabında nakit ücret desteği süresi çalışma süresinin hesabında yer alacakmıdır? Teşekkürler..

Cevap : İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de, kıdem süresinden sayılmamalıdır. Örneğin ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz.” (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2016/28518 E. , 2020/650 K. sayılı kararı) “İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de, kıdem süresinden sayılmamalıdır. Örneğin ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz.” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/18182 E. , 2020/6283 K. sayılı kararı) Emsal kararlar gereği ihbar tazminatı hesabında da dikkate alınmayacağı açıktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.