Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.07.2021 11:35 (Üye) Soru : Sayın danışmamız Sormuş olduğum soru cevabından emin olamadığım bir husus var.Nakit ücret desteği alan işçi 01.07.2021 tarihinde fesih yasağı sona ereceğini bildiğinden ihbar tazminatı hakkına sahip değildir bu süre ihbar öneli yerine geçer Dolayısı ile ihbar tazminatı alamaz.Bu yaklaşım doğrumudur. Bu işçi 19.10.2019 da işe girmiş 01.10.2020 den itibaren işveren işten çıkaramadığından işçiyi ücretsiz izne ayırmıştır.

Cevap : Burada önemli olan şudur. işçinin sözleşmesine fesih kararı ne zaman verilmiş ve işçiye bildirilmiştir. Fesih bildirimi ile ihbar öneli başlar. Kanunda böyle ifade eder; Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.