Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.07.2021 11:38 (Üye) Soru : SAYIN DANIŞMAN ŞİRKET MERKEZİNDE ÇALIŞANLARLA TOPLANTI YAPILDI.TOPLANTIDA DEVAMSIZLIK YAPAN İŞÇİLER, HATALI MAL ÜRETİMİ ,MESAİLER İLE İLGİLİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ. DEVAMSIZLIK YAPAN 12 İŞÇİ TOPLANTIYI TERK EDEREK İŞYERİNDEN AYRILDI. BUNLAR LA İLGİLİ NASIL BİR SÜREÇ İZLEMİLİYİZ. TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap : İşçiler hakkında noterden aşağıda belirtilen maddeler dahilinde ihtarname gönderilmesi gerekir. İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.