Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.07.2021 10:41 (Üye) Soru : 7326 SAYILI KANUNA İSTİNADEN , NEVİ DEĞİŞTİREN FİRMADA KURUMLAR VE KDV.MATRAH ARTIŞI HK, Sayın danışman, 07.02.2019 tarihinde Limited şirket nevi değiştirerek Ltd’den AŞ.ye dönüşmüştür. Firmamızda 7326 sayılı kanundan faydalanarak 2018 yılı tam olarak , 2019 yılı 2 aylık dönem için KURUMLAR ve KDV.MATRAH ARTIŞILARINI Nevi değiştiren Limited Şirketi üzerindenmi vermeliyiz. Yoksa 7326 s.k.1 no'lu tebliğde,5520 sayılı Kanun uyarınca yapılan devirlerde, devrolan kurumun tüm hak ve yükümlülükleri devir alan kuruma intikal ettiğinden, devir suretiyle infisah eden ve ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları kapatılan kurumlar adına devir alan kurumlar tarafından matrah artırımında bulunulması ve Kanunun öngördüğü imkanlardan yararlanılması mümkündür.(Sayfa 90) Limited şirketin 2018 yılını ve 2019 yılı 2 aylık döneminide Nevi değiştirerek AŞ olan firma üzerinden verebilirmiyiz.Bu konuda 7326 sayılı kanunda bir görüş belirtilmemiş.Görüş ve önerilerinize ihtiyaç hasıl olmuştur.Bilgilerinize

Cevap : 2018 yılı Ltd.Şirket olarak 2019 yılı ise A.Ş. olarak matrah artırımı yapılası gerektiği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.