Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.07.2021 11:53 (Üye) Soru : 2016,2017,2018 yıllarına ait defter ve evraklarım istendi. 65 yaş üstü olmam dolayısiyle covid-19 yasakları yüzünden defterlerimi ibraz edemedim mail üzerinden tarama ile inceleme yapıldı. 14.04.2021 tarih 2021-A5971/23 sayılı İnceleme Raporu ile tarafıma yaklaşık 65.000 TL yakın vergi ve ceza tahakkuk ettirildi 21.06.2021 tarihinde de teblig edildi. Bu vergi ve cezalar 7326 S. Yapıldırmaya girer mi? Rapor kanunun yayınlanma tarihinden evvel. Acil olarak bildirilmesi rica.

Cevap : 7326 sayılı yasadaki indirimlerden yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki link de bulunan tebliğdeki örnekleri inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.