Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.07.2021 14:49 (Üye) Soru : 7326 Sayılı Kanun gereği Ortaklardan Alacakların Beyanını 31.12.2020 Bilançosundakı 131 Hesap (Net) Bakiyesine göre mi ( Misal 1.000.000.- TL.) Yoksa Beyan Tarihindeki ( misal 31.07.2021 500.000.-TL. ) beyan edeceğiz. Azalış Var.

Cevap : 31.07.2021 500.000.-TL.beyan edilecektir. Konu ile ilgili olarak yayımlanan Tebliği de aşağıdaki örnek verilmiştir. Örnek 7- (K) A.Ş.’nin, 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 800.000 TL görülmekte olup dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 20/7/2021 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 440.000 TL’dir. Anılan mükellef, her ne kadar, 31/12/2020 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu 800.000 TL olsa da beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 440.000 TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak suretiyle en fazla bu tutar (440.000 TL) kadar beyanda bulunabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.