Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2021 15:49 (Üye) Soru : 1-İkamet amaçlı olan veya olmayan bina inşaatı (4120.01-4120.02)ile uğraşan mükelleflerin 252 binalar hesabına kaydedip kira geliri elde ettiği garyimenkuller için 7326 sayılı kanun kapsamında değerleme yapılabilir mi?2-Aynı mükellef grubunun 250 arsalar hesabında durup herhangi bir şekilde değerlendirilmeyen boş arsalar için değerleme yapabilirmiyiz?

Cevap : VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 530) Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi kıymetler MADDE 5 – (1) 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler bakımından söz konusu fıkra uygulamasından yararlanılabilir. (2) Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen iktisadi kıymetler ile iktisadi kıymetlerin alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bahse konu fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulamaz. Kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetler emtia niteliğinde bulunmadığından, yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. (3) Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, 213 sayılı Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir. TEBLİĞİN YUKARIDAKİ HÜKÜMLERE GÖRE ; 250-252 HESAPLAR DA KAYITLI G.MENKULLER YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİİ TUTULABİLİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.