Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.07.2021 12:13 (Üye) Soru : merhaba , işyerimiz 8 tane 4-a sgk lısı olan bir LTD STI dir. firmamıza 1 adet meslek lisesi 4. sınıf ögrencisi stajyeri alınmıştır. firmamızda staj süresi icerisinde , haftanın 3. gunu staj yapacaktır. 1- alınan lise 4. sınıf stajyerini sgk ya giriş yapmamız gerekiyor mu? yapılacaksa ilk işe giriş bildirgesinde dikkat etmemiz gereken bir husus var mıdır? 2 - lise 4.sınıf stajyeri aylık prim ve hizmet bildirgesinde bildirilecek midir? eger bildirilecek ise sgk işveren ve işci prim oranı ile sgk işveren ve işçi issizlik prim oranı ne olacaktır? 3 - stajyere ödenecek ücretin, işyerindeki çalışan sayısına göre , asgari ücret üzerinden belirlenen alt rakamı var mıdır? tesekkurler

Cevap : Stajyerler, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçi sayılmasalar da sigortalı sayılmaktadır. Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın 5/b maddesine göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Bu öğrencilerin SGK sosyal güvenlik primleri okulları tarafından ödenmektedir, staj yaptıkları işyerleri de sadece asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacak şekilde ücret ödemektedir. Hemen belirtelim ki, staj döneminde 3308 sayılı yasa kapsamında emeklilikle ilgili uzun vadeli sigorta kolu primleri yatırılmadığından staj sigortasının emekliliğe bir etkisi yoktur. 3308 sayılı Kanun kapsamında mesleki eğitim gören stajyer öğrencilere ödenen ve asgari ücreti aşmayan ücret ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmemektedir. Ancak asgari ücretin üzerinde ücret alanlara yapılan ödemelerin tamamından hem gelir vergisi hem de damga vergisi kesilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.