Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.07.2021 09:08 (Üye) Soru : Merhaba,doktor bir mükellefim yabancı uyruklu bir hastayı ameliyat etti.fatura keseceğiz kdv den istisnamıdır bu işlem.Bilginizi rica ederim.

Cevap : Önce bir belge konusundaki yanlışlığı düzeltelim Doktorlar ve tüm Serbest meslek mensupları Fatura değil e-smm düzenlemek zorundadırlar. Yabancı uyruklu olup Türkiyede ikamet etmeyenlerin için yapılan sağlık hizmetleri KDVK 13/l maddesine göre istisna kapsamındadır. 13/ l) Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildi 6/7/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile istisna uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir. Genel tebliğini inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.