Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.07.2021 10:49 (Üye) Soru : Değerli Üstadım, Pişmanlık talebiyle verilen beyannameye ait tahakkuk eden ödeme son ödeme gününde yapılamadığı için vergi dairesinden uzlaşma talebinde bulunacağız. Vergi dairesiyle uzlaşma görüşmesine SMMM sözleşmesine istinaden meslek mensubu girebilir mi ve uzlaşmaya katılmak için SMMM sözleşmesi yeterli midir ayrıca vergi dairesi vekaletname istemekte midir?

Cevap : Uzlaşmaya girmeniz için Mükellef tarafından ayrıca vekalet verilmesi gerekir SMMM sözleşmesi ile müşterinin defterlerinin tutulması ve beyannamelerinin gönderilmesi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.