Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.07.2021 12:35 (Üye) Soru : Sayın yetkili kıbrısta üniversitede okuyan öğrencinin stajı yapabileceğini söylemiştiniz. Bu öğrencinin zorunlu stajı söz konusudur. Bu durumda bizim yine asgari ücretin %30 unu mu ödeyeceğiz? Yoksa asgari ücretten mi göstermeliyiz? Tşkler

Cevap : Bilindiği üzere, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanununun 61’inci maddesi ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları da 3308 sayılı Meslek ve Teknik Eğitim Kanununa tabi olmuşlardır. Bu nedenle söz konusu öğrencilere adı geçen kanun dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Mesleki eğitim öğrenimi gören üniversiteli stajyer öğrencilere, işyerinde 20 ve üzerinde personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının %30 undan, yirmiden az personel çalışıyor ise % 15’ inden daha aşağı ücret ödenemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.