Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.07.2021 12:17 (Üye) Soru : üstadım merhaba, borcunu ödemeyen mükellefin sözleşmesini nasıl feshedebiliriz? Ayrıca sizin dediğiniz gibi feshetmemiz durumunda beyanname gibi yükümlülüklerimiz bitmiş oluyor mu?

Cevap : Borçlu olan müşteriye noterden ihtar çekilir.Süre verilir verilen sürede borç ödenmez ise sözleşmenin tek taraflı fesih edileceği bildirilir. Süre dolduğu tarih den itibaren sözleşme tek taraflı fesih edilir ve alacak için hukuki takibat yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.