Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.07.2021 13:34 (Üye) Soru : Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Özel Okul olarak eğitim hizmeti ile iştigal etmekte olan şirketin Mali Müşaviriyim. Öğrencilerimize ilişkin eğitim bedeli faturalarını 10 taksit olarak tahsilata bakılmaksızın tahakkuk esasına göre eğitim hizmet dönemlerine göre faturaları öğrencilerimiz adına düzenlemekteyiz velilerimize ve şirketlerine fatura düzenlemiyoruz. Velilerimizden bazıları öğrenci eğitim bedeli faturalarını kendi adına yada şirketleri adına düzenlenmesini talep etmektedirler. Öğrenci faturalarımızı veli adına yada şirketleri adına düzenleyebilir miyiz? Velilerimiz bu faturaları gider olarak kullanıp kdv'sini indirim konusu yapabilir mi? Konu hakkında tarafımıza görüşlerinizin bildirilmesini arz ederiz. Saygılarımızla

Cevap : Faturada mutlaka Öğrenci ismi olması gerekir.Öğrenci isminin yanında şirket veya başka bir unvan ısrarında bulunan kişilerin vergi uygulamasını bilmediklerinin kanıtıdır. Çocuğun eğitim gideri ancak Anne veya baba vergi mükellefi ise ise yıllık GV beyannamesinde belli oranda indirim hakkı vardır. (GVK 89) Şirketlerde kullanılması ve KDV nin indirilmesi ise hukuka aykırıdır faturayı gider yazan veya KDV indiren sonucuna katlanacaktır.Bu onların sorunu.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.