Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.07.2021 10:17 (Üye) Soru : Merhaba, 7326 Kanun kapsamında taşınmazlar ve ATİK lere Yeniden Değerleme yapıyoruz. 30/06/2021 tarihine YD fark kaydınızı atacağız. 7326 ile ilgili Beyannameyi hangi tarihe kadar verebiliriz.. Temmuz ayı sonuna kadar yani bugun verip ödeme yapmam mı?gerekir yoksa Ağustosta verip ödeme yapabilir miyim? Teşekkür ederim İyi Çalışmalar,

Cevap : ATİK lerin Yeniden değerlendirilmesine ilişkin beyanname verme süresinin son günü 31/12/2021 dir VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 530) Yeniden değerleme yapılabilecek süre MADDE 8 – (1) Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir. (2) Bahse konu uygulamadan yararlanılması için, söz konusu tarihe kadar yeniden değerleme işleminin yapılması ve değer artışına ilişkin verginin de yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenmesi zorunludur. (3) Beyanda bulunduktan sonra, anılan madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmak istenen ilave iktisadi kıymetler için ek beyanname verilmesi mümkündür. Bu durumda da, yukarıda belirtilen şartlar aranır. Beyanname formatı gib tarafından henüz sisteme yüklenmedi
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.