Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.07.2021 11:16 (Üye) Soru : Merhabalar; 193 S.K. Md. 67’inde Serbest Meslek Kazancının Tespitini; “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” şeklinde açıklanmıştır. 3065 S.K. Md. 10’inde Vergiyi Doğuran Olay;” Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,” olarak açıklanmıştır. Bir kişiyi bir vergiyi ödemeye yükümlü kılmak için onun atfedilen vergiyi ödeme gücünün olması gerekir. Gelir Vergisi Yasasında serbest meslek kazancı için elde etmede tahsil esasının benimsenmiş olması, bu faaliyet türünde ödeme gücünün tahsilâtla doğacağı gerçeğine dayanmakta olup, KDV kanunun ilgili maddesi ile çelişmektedir, sözleşme gereği hizmetin verildiği ancak ücret tahsil edilmediği aylar için makbuz düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda görüşlerinizi rica ederiz. Teşekkürler,

Cevap : Bahsettiğiniz konu 1985 yılından beri (KDVK yürürlüğe girdiği tarih den beri) hesap tartışılmıştır. Maliye Bakanlığına ve TBMM defalarca müracaat edilerek yasal düzenleme yapılması talep edilmiş olup , bu güne kadar ne yazık ki düzenleme yapılmamıştır. Mevcut KDVK göre tahsilat yapmasanız da Hizmet verildiği için her ay e-smm düzenlenmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.