Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.08.2021 10:32 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER GERÇEK FAYDALANICI BİLKDİRİMİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ GEÇİCİ VERGİ DE KESA İŞLETME DEFTERİ SAHİPLERİ YADA MALİ MÜŞAVİRLER BİLDİRİMDE BULUNCAK MI YOKSA SADECE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLERLERİ Mİ TŞKLER

Cevap : 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); Mükellefler verecektir. FORM DEFTER TUTAMA ÖLÇÜSÜNE GÖRE DEĞİL MÜKELLEFİYETE GÖRE VERİLİR. AŞAĞIDAKİ MÜKELLEFLER FORMU VERECEK a) Kurumlar vergisi mükellefleri ile; b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirildi. Konu ile ilgili olarak Türmob tarafından yapılan açıklama aşağıdaki linkdedir. https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/ba6b9dd5-8a06-4702-8c13-edb368e9c702
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.