Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.08.2021 15:41 (Üye) Soru : Merhaba, Personeller Rapor aldığında Raporu Vizite sisteminden onayladıktan sonra Bordrosunda takvimli puantajda istirahatli olarak gösterdikten sonra ayrıca İstirahat sürelerinde çalışmamıştır. Kutucuğunu işaretlemek gerekli midir? İstirahat sürelerinde çalışmamıştır. Arşive düşen 1-2 günlük raporları olan personelleri bordrolarının tam gün gösterilmesi durumunda yapılması gereken bir işlem değil midir.? Konuyla ilgili Net bir Cevap ve ilgili Kanun yada Tebliğ rica edebilir miyim?

Cevap : Evet SGK uygulamasında geçici iş göremezlik ödeneğinin verilebilmesi için doktor raporu yeterli olmayıp, aynı zamanda çalışmadıklarına dair işverenlerin bildirim yapmaları da istenmektedir. İşverenler, çalışanlarının almış oldukları istirahat raporlarının bildiriminin yapıldığı ekrandan Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sisteminden onaylanmalıdır. Hastalık durumunda 1 günlük veya 2 günlük istirahat raporları için rapor parası ödenmediğinden, 1-2 günlük hastalık raporları için çalışılmadığına dair bildirim yapılması gerekmemektedir. Ancak iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle alınan raporlarda 1 günlük olsa dahi geçici iş göremezlik ödeneği verildiğinden çalışmadığına dair bildirim yapılması gerekmektedir. İşverenler, sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma göndermeleri gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile e-SGK / İŞVEREN / Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi (https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome. do) ekranından, işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son tarihteki günün sonuna kadar elektronik ortamda yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, istirahatli olduğu sürede işyerinde çalışmayan sigortalıyla ilgili o aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde 01(istirahat) eksik gün nedeni veya “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi yoluyla çalışılmadığına dair bildirim yapılabilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.