Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.08.2021 16:57 (Üye) Soru : Sayın Danışman 7326 sayılı kanun ile matrah ve vergi attırımı uygulaması yapacağız fakat mantığımıza yerleşmeyen bir durum var yanlış mı anlaşılmış acaba diye danışmak istedik. Şimdi durum şu bir serbest meslek mükellefine matrah ve kdv matrah arttırımı yapılacak yıllarda 12 ay boyunca faaliyet var ve beyanları var fakat her ayda hesaplanan kdv yok ( yılda 5 ten fazla hesaplanan kdv mevcut) bu durumda bdp programında 5/3-b1,c maddesi mi uygulanır mantıklı olan o gözüküyor ama araştırmalarımız üzere 5/3-b3 istisnalar veya tecil terkin diye başlayan beyan verilir deniyor ve kurumlar arttırımı yapıp bunun yüzde 18 i (diğer orandan fazla olmak kaydıyla) diye geçiyor adaletsiz bir yaklaşım bu beyanname verdiği için mükellef daha fazla vergi ödemekle yükümlü kılınmış gibi 3 beyan veren diğerlerini vermeyen avantajlı bu çok mantıktan uzak görünüyor uygulama olarak doğrusu bu mudur emin olmak istedik, Teşekkürler

Cevap : KDV ARTIRIMI BİLDİRİMLERİ (BİLDİRİM KODLARI ) 1)- Sene içindeki bütün dönemlere ait beyannamelerini veren ve bütün dönemlerde hesaplanan KDV çıkan mükellefler için KDV artırım bildirimi kod: 5/3-a (Ek-14) 2)- Yıl içinde hiç beyanname vermemiş veya yalnızca 1 ya da 2 dönem beyanname verenler ile vergilendirme dönemleri 3 aylık olup, hiç beyanname vermeyen mükellefler için KDV artırım bildirimi (3 AYLIKLARI SADECE NAKLİYECİLER VERİR ) 5/3-b,1c (Ek-15) 3)-Yıl içinde 12 dönemden az, 2 dönemden çok beyanname veren mükellefler için KDV arıtırım bildirimi kod ; 5/3-b,2c (Ek-16) 4)- İstisnalar veya tecil/terkin kapsamına giren işlemler ile bazı dönemlerde hesaplanan KDV’si çıkan mükellefler için KDV artırımı bildirimi kod ; 5/3-b3 (Ek-17) YASALAR MANTIK ile değil; lafzı (yazılı şekli) ve ruhu ile hüküm ifade eder (VUK Md.3) Yasa mantığınıza uygun olmayabilir .Ama uyulması gereken kuraldır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.