Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.08.2021 10:09 (Üye) Soru : E-51592363-202.99-28483121 nolu Belge Verme Sürelerinin Ertelenmesi konulu sgk yazısında "Kanuni süresinin son günü 26.07.2021 olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hariç) verilme süresinin 5 iş günü uzatılması (son verilme süresinin 02.08.2021 olarak belirlenmesi), uygun görülmüş bulunmaktadır." denmiştir. Özel bina inşaatı için APBH gönderilmek istendiğinde ise SGK Mesajı : Belge süresi dışında verilmiş, "(B)Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB" tahakkuk nedenini seçerek işlem yapabilirsiniz. uyarısı ile karşılaşılmaktadır. İşlemin süresi dahilinde yapılmış sayılabilmesi için ne şekilde gönderilmesi gerekmektedir?

Cevap : Vereceğiniz aphb muh aphb kapsamında olup İlgili duyuru sizinde belirttiğiniz gibi muh sgk dışındaki hizmet belgelerinin verilmesinde uzama süresini kapsamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.