Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.08.2021 09:29 (Üye) Soru : Sayın uzman, 7144 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılan DİLEYEN MÜKELLEFLER 31/12/2021 TARİHİNE KADAR BİLANÇOLARINDA KAYITLI İKTİSADİ KIYMETLERİNİ YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİ TUTABİLİRLER (530 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ) ‘e göre MADDE-2 yasal mevzuat ve dayanak kısmında “Gemiler ve diğer taşıtlar” ifadesin geçmektedir. Buna göre; Bilanço esasına göre defter tutan ferdi işletmede(gerçek kişi) kayıtlı 2019 model Mercedes marka hususi binek araca yeniden değerleme yapılabilir mi? Teşekkürler Saygılarımla,

Cevap : 7144 sayılı kanun eski düzenlemedir yeni düzenleme ise , 7326 sayılı kanunun 11. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesinde yapılmıştır.Kanuna göre; 1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı; 2. Tesisat ve makinalar; 3. Gemiler ve diğer TAŞITLAR; 4. Gayrimaddi haklar.”, Yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. (Bilanço esasına göre defter tutan ferdi işletmede(gerçek kişi) kayıtlı 2019 model Mercedes marka hususi binek araca yeniden değerleme yapılabilir)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.