Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.08.2021 09:48 (Üye) Soru : İyi günler; Kurumlar beyannamesi verilirken aldığımız%5 indirim tutarını 570 geçmiş yıl karları hesabında takip ediyoruz ancak yedek ayırırken bu tutarı dikkate alacakmıyız?alınan bu %5 indirimin takibi nasıl olmalı

Cevap : Yedek akçe ayrılmasında % 5 dikkate alınmaz. % 5 İNDİRİM MUHASEBE KAYDI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. KV beyannamesi verilip Tahakkuk fişi alındıktan sonra Beyanname üzerinden indirilen % 5 oranındaki tutar için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır. Hesaplanan indirim 10.000 TL olduğunu varsayalım --------------------- /04/2021 ---------------------- 136 Hesap 10.000 570 Hesap 10.000 ----------------------/---------------------- 136 Hesap daha sonra mahsup edilecek vergi ile kapatılır. ---------------------/------------------------ 360 Hesap 10.000 136 Hesap 10.000 ---------------------/-------------------- % 5 oranındaki indirimin mahsubu için “GİB İnternet vergi dairesi Geksis" sistemi üzerinden vergi borçlarına mahsup veya iade talep edilecektir. Yukarıdaki örneğe göre 570 hesap da KALAN tutar dağıtılacak ise Bu tutar üzerinden % 15 GV stopajı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.